Varmt välkommen till Bibbis Assistans AB.

Alla människor har rätt till ett fullvärdigt liv med en god livskvalitet.


Bibbis Assistans Ab är det lite mindre företaget med ett stort personligt engagemang.
Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans, ledsagning, avlösning och hushållsnära tjänster med Rut-avdrag

Grundförutsättningen för en väl fungerande hemtjänst och personlig assistans är bra kommunikation och förståelse. Därför är det en självklarhet att du ska kunna få din hemtjänst eller personlig assistans utförd av personal som talar ditt modersmål. Vi är speciellt bra på serbiska. Naturligtvis talar personalen även svenska. Inte nog med att personalen ska kunna tala ditt språk, de ska även ha förståelse och kunskap om din kultur och dina värderingar.
Med det vill vi höja kvaliteten i vårt arbete och minimera missförstånden och problem i vardagen för både brukare, assistenter och hemtjänstpersonal pga. brister i språkförståelse.